OFM’s Shandor ‘living in a box’ in celebration of Bloem Show’s 140th birthday

OFM’s Shandor ‘living in a box’ in celebration of Bloem Show’s 140th birthday

Known for not shying away from donning boxing gloves or traversing a mountain range, OFM’s Good Morning Breakfast host, Shandor Potgieter, takes on a new challenge – ‘living in a box’ for 140 hours.

Potgieter will live in a display cubicle, decked out as a ‘Show House’, in the Protea Hall at Bloem Show from 27 April until 3 May 2023.

This is all in celebration of the institution’s 140th year of existence.

Not only will Bloem Show visitors be able to interact with Shandor through the glass windowpanes, but fans will also be able to follow what transpires each second he’s participating in the challenge through the live video feed on OFM and Bloem Show’s websites. Regular crossings to the OFM studio will also keep listeners up to date on the latest happenings in the Show House.

The living space will be fully functional and equipped with everything Shandor might need to enjoy a comfortable stay.

But what’s the use of a beautiful home if you can’t entertain? Shandor will be receiving various guests throughout his stay. Without giving away too much, visitors and viewers can look forward to musical performances, interactive challenges, and various “reality TV” style features showcasing the spectacular offering of the 140-year-old Bloem Show, presented in true Shandor style.

The Good Morning Breakfast team will also join him on 28 April, and 1 – 2 May 2023, 06:00 – 09:00, to broadcast their show.

Chief Executive Officer of Bloem Show, Elmarie Prinsloo, is particularly looking forward to this year’s show and celebrating the special milestone. “It’s an incredible occasion. I think very few people realise how small the number of institutions is that have been in existence for 140 years. I always say I wasn’t there in the beginning, but it’s a wonderful privilege to be here now!”

Bloem Show is set to wow visitors with a great entertainment programme, 21 agriculture championships, a variety of outdoor exhibitors, tasty food stalls, fun, and a new approach towards indoor exhibitions.
“Exhibition halls will be divided into targeted segments with the focus on quality and diversity. Surprisingly new and different!

“Indoor exhibitor categories are eco-friendly: gardens, landscaping, solar, and water; hi tec: audio, electronics, cellular, and technology; home décor: arts and furniture, outdoor, camping and DIY; as well as clothing, shoes, bags to hair and beauty, Makro, gaming and also a focus from baby to student, a play area, eateries, and drinks,” explains Prinsloo.

The OFM Show House is also part of this exhibition hall ‘revamp’ with Shandor’s ‘Living in a box’ challenge taking place in the Protea Hall.

“I always wish that I have more time to enjoy Bloem Show, now I will have 140 hours! I’m really looking forward to spending nearly six full days in a glass house in celebration of this amazing institution’s 140th birthday and interacting with visitors,” says Potgieter.

“The Show House is a celebration of Bloem Show’s 140 years of being at the center of agriculture and entertainment in South Africa,” says Nick Efstathiou, chief executive officer of Central Media Group.

Stay tuned and keep an eye on social media for further updates regarding the OFM Show House at Bloem Show 2023.

Bloem Show will be taking place from 27 April to 6 May this year!

For more information contact marketing@ofm.co.za.

OFM se Shandor ‘living in a box’ ter viering van Bloemskou se 140ste verjaardag

Bekend daarvoor dat hy nie wegskram daarvan om bokshandskoene aan te trek of oor ‘n bergreeks te hardloop nie, pak OFM se Good Morning Breakfast-aanbieder, Shandor Potgieter, ‘n nuwe uitdaging aan – ‘living in a box’ vir 140 uur.

Potgieter sal van 27 April tot 3 Mei 2023 in ‘n uitstalruimte, uitgedos as ‘n ‘Skouhuis’, in die Proteasaal by die Bloemskou woon.

Dit alles ter viering van die instelling se 140ste bestaansjaar.

Nie net sal Bloemskou-besoekers interaksie met Shandor deur die glasvensters kan hê nie, maar aanhangers sal ook elke sekonde wat hy aan die uitdaging deelneem, kan volg op ‘n regstreekse video-kanaal op OFM en Bloemskou se webwerwe. Gereelde oorskakelings na die OFM-ateljee sal luisteraars ook op hoogte hou van die jongste gebeure in die Skouhuis.

Die leefruimte sal ten volle funksioneel wees en toegerus met alles wat Shandor nodig mag hê om ‘n gemaklike verblyf te geniet.

Maar wat is die nut van ‘n pragtige huis as jy nie kan onthaal nie? Shandor sal verskeie gaste gedurende sy verblyf ontvang. Sonder om te veel weg te gee, kan besoekers en kykers uitsien na musikale optredes, interaktiewe uitdagings en verskeie ‘realiteitstyl’-insetsels wat die ongelooflike aanbieding van die 140 jaar oue Bloemskou sal vertoon en in eg Shandor-styl uitgevoer word.

Die Good Morning Breakfast-span sal ook by hom aansluit op 28 April en 1 – 2 Mei 2023, 06:00 – 09:00, om hul program uit te saai.

Hoof Uitvoerende Beampte van Bloemskou, Elmarie Prinsloo, sien veral uit na vanjaar se skou en die viering van die spesiale mylpaal. “Dis ‘n ongelooflike geleentheid. Ek dink baie min mense besef hoe min instansies 140 jaar bestaansreg het. Ek sê altyd ek was nie in die begin daar nie, maar dis ‘n wonderlike voorreg om nou hier te wees!”

Bloemskou gaan besoekers betower met ‘n wonderlike vermaaklikheidsprogram, 21 landboukampioenskappe, ‘n verskeidenheid buiteluguitstallers, smaaklike kosstalletjies, pret en ‘n nuwe benadering tot binnenshuise uitstallings.

“Uitstallingsale sal in geteikende segmente verdeel word met die fokus op kwaliteit en diversiteit. Verbasend nuut en anders! Binnenshuise uitstallers kategorieë is eko-vriendelik: tuine, landskap sonkrag en water; hi tec: oudio, elektronika, sellulêr en tegnologie; huisdekor: kuns en meubels, buitelug, kampeer en selfdoen; asook klere, skoene, sake, hare en skoonheid, Makro, speletjies en ook ‘n fokus van baba tot student, speelarea, eetplekke en drinkgoed,” verduidelik Prinsloo.

Die OFM Skouhuis is ook deel van hierdie uitstalsaal omtowering met Shandor se ‘Living in a box’-uitdaging wat in die Proteasaal plaasvind.

“Ek wens altyd dat ek meer tyd het om Bloemskou te geniet, nou sal ek 140 uur hê! Ek sien baie uit daarna om byna ses volle dae in ‘n glashuis deur te bring ter viering van hierdie wonderlike instelling se 140ste verjaardag, ook na die interaksie met besoekers, ” sê Potgieter.

“Die Skouhuis is ’n viering van Bloem Skou se 140 jaar as die middelpunt van landbou en vermaak in Suid-Afrika,” sê Nick Efstathiou, hoof uitvoerende beampte van Central Media Group.

Bly ingeskakel en hou sosiale media dop vir verdere opdaterings rakende die OFM Skouhuis by Bloemskou 2023.

Bloemskou vind vanjaar van 27 April tot 6 Mei plaas!

Vir meer inligting kontak marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

Copyright © Bloem Skou | Show. All rights reserved. Website development by Digital Platforms | Privacy Policy